16. Střešovický transfuzní den

16. Střešovický transfuzní den

14. 2. 2023 Vzdělávání

Pozvánka

Vážené kolegyně a kolegové,
krví přenosné infekce představují z  hlediska dlouhodobých potransfuzních rizik i z hlediska forenzního jeden z nejpalčivějších problémů transfuzní služby, na nějž je zaměřena značná pozornost v rámci výzkumné činnosti v oboru. Rozhodli jsme se proto 16. ročník Střešovického transfuzního dne věnovat tomuto tématu pro jeho trvalou aktuálnost a také v souvislosti s připravovanou novelou Vyhlášky č.143/2008 Sb., Vyhlášky o lidské krvi.
Rádi bychom vás tedy co nejsrdečněji pozvali na tuto již tradiční konferenci, v jejím průběhu si vám dovolíme představit zcela novou laboratoř pro vyšetření dárců krve a jejích složek a tkání.

Jménem organizátorů
plk. gšt. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.

Pozvánku najdete ZDE