27. února 2020

COVID-19 a transfuzní služba

informace o opatřeních v souvislosti s infekcí COVID-19.

Ministerstvo zdravotnictví v tuto chvíli žádné doporučení k plošnému vyřazování dárců krve a jejích složek v souvislosti s infekcí COVID-19 nepřipravuje. Jednotlivá zařízení transfuzní služby, která jsou kompetentní k posouzení způsobilosti dárců, by měla vždy posoudit konkrétní cestovatelskou anamnézu dárce ve vztahu k aktuálním informacím. Jako případnou dobu dočasného vyřazení dárce po návratu ze zasažené oblasti doporučujeme 28 dnů (4 týdny).