Společnost pro transfuzní lékařství Aktuality COVID-19 a transfuzní služba za nouzového stavu - zákaz shromáždění více než 30 osob se nevztahuje na ZTS.
13. března 2020

COVID-19 a transfuzní služba za nouzového stavu - zákaz shromáždění více než 30 osob se nevztahuje na ZTS.

Důležitá informace.

Vzhledem k dotazům upozorňujeme, že zákaz shromáždění více než 30 osob, který deklarovala Vláda České republiky dne 12. 3. 2020, se nevztahuje na činnost zařízení transfuzní služby.

Dle ustanovení § 2 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, platí, že „Za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se nepovažují: shromáždění osob související s činností orgánu veřejné moci upravená jinými právními předpisy; shromáždění související s poskytováním služeb; jiná shromáždění nesloužící účelu uvedenému v § 1 odst. 2.“ Dle ustanovení § 1 odst. 2 zákona o právu shromažďovacím, na který odkazuje ustanovení § 2 písm. c) téhož zákona, platí, že „Výkon tohoto práva slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se považují též průvody, slouží-li k účelu uvedenému ve větě první.“

Z tohoto zákona, který Vláda České republiky využila jako výkladové vodítko, nelze  dovodit jako adresáta právě zařízení transfuzní služby.

Toto opatření neznamená ani to, že např. ve stravovacích zařízeních může být pouze 30 osob.

Činnost zařízení transfuzní služby tak na základě přijatých opatření není dotčena omezením počtu osob přítomných ani na jeden okamžik.