Společnost pro transfuzní lékařství Aktuality Doporučený postup pro použití rekonvalescentní plazmy v léčbě dospělých pacietnů s COVID-19
5. května 2020

Doporučený postup pro použití rekonvalescentní plazmy v léčbě dospělých pacietnů s COVID-19

Předložený doporučený postup vznikl v době probíhající pandemie COVID-19 v České republice a vyjadřuje odborný názor ČSARIM, STL, SIL a KS COVID k předmětné problematice.

Doporučený postup pro použití a výrobu rekonvalescentní plazmy naleznete zde