Guide k připomínkám

Guide k připomínkám

28. 6. 2022 Ostatní

Přílohy

 V přílohách naleznete navrhovanou 21. verzi Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components k připomínkování.

Připomínky zadejte do přiloženého formuláře a odešlete e-mailem členům výboru STL (rehacekv@lfhk.cuni.cz a petr.turek@ftn.cz) do 6. září 2022. Na schůzi výboru STL 8.září 2022 bude vytvořen společný soubor připomínek, který bude odeslán sekretariátu EDQM. Pokud nevyužijete nabídku výboru STL, můžete odeslat přílohu s připomínkami přímo sekretariátu EDQM na e-mail ts@edqm.eu do 15.9.2022. Děkujeme za spolupráci na významném úkolu, v budoucnu lze očekávat, že se Guide stane závaznou přílohou EU direktiv. 

Přílohy ke stažení:

21st Edition Blood Guide

21st Edition_Change Log

21st Edition_Background Documents

21st Edition of Blood Guide_Stakeholder Consultation_Reply Form