Horečka dengue - dočasné vyřazování dárců od 1. 10.2022

Horečka dengue - dočasné vyřazování dárců od 1. 10.2022

30. 9. 2022 Zdravotní rizika

Důležité!

Výbor STL na základě upozornění ECDC a MZ ČR, které se týká aktuálního výskytu 36 autochtonních případů onemocnění horečkou dengue ve Francii (konkrétně v jižní části země - regiony Occitanie a Provence-Alpes-Côte d´Azur), dočasně, na 28 dnů po opuštění dotčených oblastí, vyřadit z dárcovství krve a jejích složek pro výrobu transfuzních přípravků osoby, které v těchto oblastech pobývaly (pozn. za pobyt se považuje návštěva zahrnující alespoň 1 přenocování, opatření platí pro pobyt do 31.10.2022).

Podrobnosti a dynamiku výskytu lze najít na www.ecdc.europa.eu