Společnost pro transfuzní lékařství Aktuality Informace ke konání 16. Pracovních dní v transfuzním lékařství a 11. Národního aferetického dne
3. května 2021

Informace ke konání 16. Pracovních dní v transfuzním lékařství a 11. Národního aferetického dne

Informace

Vážení členové STL,

po zasedání výboru Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP dne 29.4.2021 spolu s organizátory bylo rozhodnuto o uspořádní konference tzv. hybridní formou, což znamená:

  1. Celá konference bude vysílána online - informace o připojení do konferenční aplikace zašleme v následujících týdnech.
  2. Omezený počet účastníků, dle nejaktuálnějších hygienických opatření, rádi přivítáme v našem vysílacím studiu v hotelu Vienna House Easy v Plzni, kde bude možné sledovat přednášky. Ubytování přímo v hotelu bude možné.

Na místě se můžete setkat s některými přednášejícími, členy vědeckého výboru a zástupci firmy. V případě zájmu účast v Plzni potvrďte na email sara@boosterevent.cz.
 
Konference se z důvodu virtuálního přenosu zkracuje na termín: neděle 23. – pondělí 24. května 2021. Aktualizovaný program bude co nejdříve vyvěšen na webových stránkách konrecence - https://www.transfuze2020.info/.
 
Organizační výbor nabízí možnost vrácení 50% z registračního poplatku. Svou žádost o vrácení poplatku prosím vyplňte na stránkách konference, bude ale velice vděčný, když ponecháním registračního poplatku vyjádříte svou podporu. Poplatek za ubytování bude vrácen v plné výši na bankovní účet, ze kterého proběhla platba.
 
V případě jakýchkoliv změn či dotazů kontaktujte pořádající agenturu BOOSTER EVENT s.r.o., sl. Sáru Stopkovou, tel. 731 348 669, email sara@boosterevent.cz.

Nové registrace  nadále probíhají přes registrační formulář. 
 
Ačkoliv situace není ideální, zůstáváme optimisty a těšíme se na Vás ve virtuálním světě či osobně v Plzni!
 
Za organizační výbor, MUDr. Petra Šlechtová, MBA, Primářka TO FN Plzeň
Za vědecký výbor, plk.gšt. MUDr. Miloš Bohoněk, PhD, Předseda STL ČLS JEP
 
Za tým pověřený organizací konference,
Sára Stopková