25. října 2021

Nová doporučení STL

Oznámení

V sekci Doporučení jsou vloženy nové verze Doporučení STL č. 4 "Písemný souhlas pacienta / zákonného zástupce s transfuzí" a č.12 "Doporučení postupy pro podání transfuzních přípravků"

Dále je vloženo zcela nové mezioborové doporučení "Domácí transfuze v kontextu poskytování paliativní péče v ČR", které je vydáno ve spolupráci se Společností paliativní medicíny ČLS JEP.