Novinky v hematologii a transfuzním lékařství

Novinky v hematologii a transfuzním lékařství

30. 1. 2023 Vzdělávání

Předatestační kurz

Po 3 letech, kdy nebylo možné  pořádat akce jinak než online, plánuje se obnovení předatestačního kursu Novinky v hematologii a transfuzním lékařství, určeném zejména pro lékaře připravující se k atestaci v oboru hematologie a transfuzní lékařství, ale i pro kolegy, kteří se chtějí seznámit s nejnovějšími poznatky v oboru, přednášenými odborníky ze všech lékařských fakult Univerzity Karlovy. 

Předběžný termín kurzu je 11.4.-21.4.2023, kurz ale bude uspořádán pouze při dostatečném počtu zájemců.
Je proto nutné, aby  zájemci o absolvování kurzu co nejdříve kontaktovatali referentku  pro vzdělávání ÚHKT  Praha ing. Vaňkovou e-mailem na adrese: hana.vankova@uhkt.cz

Prof. MUDr .Jaroslav Čermák, CSc.
Vedoucí subkatedry Hematologie a transfuzní lékařství IPVZ