6. listopadu 2019

Shromáždění delegátů STL

dne 21. 11. 2019 v závěru konference 13. Střešovický transfuzní den

Vážení členové Společnosti pro transfuzní lékařství,

dovoluji si vás pozvat na Shromáždění delegátů STL, které se uskuteční dne 21. 11. 2019 v závěru konference 13. Střešovický transfuzní den. 
Zásadním bodem jednání Shromáždění bude schválení nových Stanov a Volebního řádu STL tak, abychom je uvedli do souladu s platnými Stanovami ČLS JEP a Občanským zákoníkem.
Rád bych vás tedy požádal o maximální účast.

Těším se na vzájemné setkání a jsem s pozdravem.

plk. MUDr. Miloš Bohoněk, PhD.
předseda STL ČLS JEP