14. června 2019

WNV - Metodický pokyn MZ

Metodický pokyn týkající se rizika WNV ve vztahu k dárcovství.

Na stránkách MZ je publikován Věstník MZ č. 5/2019, který obsahuje Metodický pokyn týkající se rizika WNV ve vztahu k dárcovství.

Tabulka zemí pro vyřazování dárců bude vytvořena na zasedání NTK dne 10. 6. 2019. MP je dostupný v dokumentech - legislativa a na http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c5/2019_17352_3977_11.html.