14. června 2019

WNV - Metodický pokyn MZ

Seznam zemí

Na stránkách MZ (www.mzcr.cz, odkazy: Odbornik-léky-oznámení), SÚKL a STL (dokumenty, legislativní normy) je zveřejněn seznam EVROPSKÝCH zemí, jejichž návštěva je důvodem k vyřazení z dárcovství na 28 dnů po opuštění uvedených zemí. Upozorňujeme, že po návratu ze země ležící mimo Evropu se všichni dárci vyřazují na 28 dnů, případně na delší dobu, pokud se jedná např. o malarickou oblast (pravidlo platí i pro mimoevropské regiony či departementy zemí EU, např. Réunion atd.).