X. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH, 5.-6.10.2023 BRNO

X. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH, 5.-6.10.2023 BRNO

26. 7. 2023

Vážení kolegové,
letos již podesáté organizujeme setkání, které poskytuje možnost široké mezioborové diskuse témat, jejichž společným jmenovatelem je porucha krevního srážení a z ní rezultující projevy trombózy a/nebo krvácení.

Diskutovány tak budou např. disseminovaná intravaskulární koagulace v současném pojetí, trombotické mikroangiopatie v diagnostice a léčbě, trombocytopenické stavy, plicní embolie, farmakologické a další aspekty léčby, včetně lékových interakcí, dostupnosti a zajištění podání různých léků. Velmi rádi bychom prohloubili také i spolupráci s námi blízkou problematikou transfuzního lékařství a laboratorní diagnostiky v širším spektru. Program využije interaktivních možností a technického zázemí k tomu, aby Vás upoutal a byl pro Vás přínosem. Dovolujeme si Vás tedy pozvat k účasti na jubilejním X. národním kongresu České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, který bude tento rok pořádán v Hotelu International v Brně ve dnech 5. a 6. 10. 2023, týden před Mezinárodním dnem trombózy, který se připomíná vždy 13. října a připravované setkání je také jeho připomenutím. Věříme, že Vás připravovaný program zaujme a těšíme se na setkání.

Za organizátory,

M. Penka

Program najdete ZDE