Společnost pro transfuzní lékařství Doporučené postupy Imunohematologické vyšetření dárců
19. června 2019

Imunohematologické vyšetření dárců

Doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP č. STL2012_09 ze dne 19. 04. 2012.

Informace ke stažení zde