Společnost pro transfuzní lékařství Doporučené postupy Nové verze doporučení STL č.4 (souhlas s transfuzí) a č.12 (podání transfuze)
25. října 2021

Nové verze doporučení STL č.4 (souhlas s transfuzí) a č.12 (podání transfuze)

doporučení STL č.4 - [PDF]

doporučení STL č.12 - [PDF]