Společnost pro transfuzní lékařství Doporučené postupy Pravidla pro podporu odborné publikační a přednáškové činnosti STL ČLS JEP
4. ledna 2022

Pravidla pro podporu odborné publikační a přednáškové činnosti STL ČLS JEP