24. června 2019

Souhlas s transfuzí

Doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP č. STL_04, verze 2 (2007)

Písemný souhlas pacienta/zákonného zástupce s transfuzí.

Informace ke stažení zde