Společnost pro transfuzní lékařství Doporučené postupy Vyšetřování známek infekce u dárců krve a krevních složek
23. června 2019

Vyšetřování známek infekce u dárců krve a krevních složek

Doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP č. STL2009_05 ze dne 15. 5. 2009 verze 2 (2012_01).

Informace ke stažení zde