1. ledna 2018

Kalkulační list TP SÚKL

Pro rok 2018.

Obsah

  1. Přehled výkonů a přípravků zahrnutých do úhrady TP
  2. Mzdy stanovené dle nařízení vlády 341/2017 Sb.
  3. Seznam materiálů a výrobního zařízení zahrnutých do úhrady TP
  4. Krycí listy jednotlivých TP
  5. Kalkulační listy - přehled nákladů na odběr krve nebo složky krve, přehled nákladů na zpracování krve nebo složky krve, včetně režijních nákladů

Informace ke stažení ZDE