Společnost pro transfuzní lékařství Novinky Přejeme krásné prožití vánočních svátků
18. prosince 2020

Přejeme krásné prožití vánočních svátků

Hodně štěstí a zdraví v novém roce 2021

Vážení členové Společnosti pro transfuzní lékařství, kolegyně a kolegové, milí dárci krve a jejích složek !

Jménem výboru STL ČLS JEP vám přeji v současné složité době klidné a spokojené prožití svátků vánočních, mnoho zdraví a úspěšné vykročení do nového roku s vírou, že se vše již brzy v dobré obrátí.

plk. MUDr. Miloš Bohoněk, PhD

předseda STL ČLS JEP