Společnost pro transfuzní lékařství Odborné akce ZMĚNA TERMÍNU - 14.střešovický transfuzní den
zmena terminu střešovický den
Kalendář

ZMĚNA TERMÍNU - 14.střešovický transfuzní den

Místo konání:

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice, 16902 Praha

Téma:

Rizika spojená s darováním krve a jejích složek

Pořadatel:

ÚVN Praha, STL, ČAS

Nový termín: 24. listopadu 2021

Vzhledem k současné epidemiologické situaci se termín pořádání konference 14. Střešovický transfuzní přesouvá na 24. 11. 2021.

Okruhy:

  1. Rizika při odběrech plné krve a aferetických odběrech
  2. Vliv pravidelného darování krve na zásoby železa
  3. Vliv pravidelného darování plazmy na hladinu bílkovin a imunoglobulinů

web: https://www.uvn.cz/cs/kongresy-konference-sympozia-seminare-a-kurzy/6071-14-stresovicky-transfuzni-den

kontakt: miroslava.kricnerova@uvn.cz

Pozvánka [PDF]

Program [PDF]


Zpět na výpis akcí