website.web.month.

Historie

Historie

Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP vznikla jako samostatná společnost v r. 1994 po rozdělení Hematologicko-transfuzní společnosti ČLS JEP a na činnost této společnosti navazuje. Tradice společnosti tak nepřímo sahá do 50. let dvacátého století, kdy se odborníci sdružení do odborné společnosti podíleli na budování transfuzní služby v tehdejším Československu.