krevní vak
Kalendář

14.střešovický transfuzní den

Místo konání:

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice, 16902 Praha

Téma:

Rizika spojená s darováním krve a jejích složek

Pořadatel:

ÚVN Praha, STL, ČAS