Výbor STL

Předseda

MUDr. Turek Petr, CSc.
Transfuzní oddělení
Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha 4
petr.turek@ftn.cz

Místopředseda

MUDr. Řeháček Vít, Ph.D.
Transfuzní oddělení
Fakultní nemocnice Hradec Králové
rehacekv@lfhk.cuni.cz

Vědecký sekretář

MUDr. Procházková Renata, Ph.D.
Transfuzní oddělení
Krajská nemocnice Liberec
renata.prochazkova@nemlib.cz

Pokladník

Mgr. Hana Tereza Bolcková
Ústav hematologie a krevní transfuze
Praha 2
hana.bolckova@uhkt.cz 

Další členové výboru

MUDr. Šárka Blahutová 
Krevní centrum 
Fakultní nemocnice Ostrava 
sarka.blahutova@fno.cz

plk.gšt. MUDr. Bohoněk Miloš, Ph.D.
Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfuze
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
milos.bohonek@uvn.cz

Mgr. Marcela Carbolová 
Krevní centrum 
Fakultní nemocnice Ostrava 
marcela.carbolova@fno.cz

doc. MUDr. Gašová Zdenka, CSc.
Ústav hematologie a krevní transfuze
Praha 2
zdenka.gasova@uhkt.cz

Miroslava Králová
Ústav hematologie a krevní transfuze
Praha 2
miroslava.kralova@uhkt.cz

MUDr. Masopust Jiří
Transfuzní oddělení
Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
jiri.masopust@kzcr.eu

MUDr. Písačka Martin
Ústav hematologie a krevní transfuze
Praha 2
martin.pisacka@uhkt.cz

Revizní komise

Předseda

MUDr. Galuzsková Dana, Ph.D., MBA
Transfuzní oddělení
Fakultní nemocnice Olomouc
dana.galuszkova@fnol.cz

Další členové revizní komise

MUDr. Bouček Vladimir
Transfuzní a hematologické oddělení
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
vladimir.boucek@hospital-bn.cz

Ing. Lejdar Tomáš
TIS s.r.o.
Brno
lejdar@tis-brno.cz

Obsahový rozcestník

O společnosti

Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP (STL) je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů a ostatních pracovníků ve zdra...
Zobrazit

Doporučené postupy

Doporučené postupy Společnosti pro transfúzní lékařství ČLS JEP v otázkách dárcovství krve, různých vyšetření možných kontraindikací i o...
Zobrazit

Legislativní normy

Ucelený seznam zákonů, věstníků, vyhlášek a metodických pokynů ke stažení v PDF.
Zobrazit

Výbor STL

Složení výboru STL 2022
Zobrazit

Sekce SLS

Historie sekce
Zobrazit

Stanovy a volební řád

Stanovy a volební řád STL ke stažení v PDF
Zobrazit