4. října 2019

Výbor STL

Předseda

plk. MUDr. Bohoněk Miloš, Ph.D.
Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfuze
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
milos.bohonek@uvn.cz

Místopředseda

MUDr. Řeháček Vít
Transfuzní oddělení
Fakultní nemocnice Hradec Králové
rehacekv@lfhk.cuni.cz

Vědecký sekretář

MUDr. Procházková Renata, Ph.D.
Transfuzní oddělení
Krajská nemocnice Liberec
renata.prochazkova@nemlib.cz

Pokladník

RNDr. Pacasová Rita, Ph.D.
Transfuzní a tkáňové oddělení
Fakultní nemocnice Brno
pacasova.rita@fnbrno.cz

Další členové výboru

Mgr. Adamcová Martina
Transfuzní a tkáňové oddělení
Fakultní nemocnice Brno
adamcova.martina@fnbrno.cz

MUDr. Galuzsková Dana, Ph.D., MBA
Transfuzní oddělení
Fakultní nemocnice Olomouc
dana.galuszkova@fnol.cz

doc. MUDr. Gašová Zdenka, CSc.
Ústav hematologie a krevní transfuze
Praha 2
zdenka.gasova@uhkt.cz

Ing. Kricnerová Miroslava
Úsek centrálních laboratoří
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
miroslava.kricnerová@uvn.cz

MUDr. Masopust Jiří
Transfuzní oddělení
Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
jiri.masopust@kzcr.eu

MUDr. Písačka Martin
Ústav hematologie a krevní transfuze
Praha 2
martin.pisacka@uhkt.cz

MUDr. Turek Petr, CSc.
Transfuzní oddělení
Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha 4
petr.turek@ftn.cz

Revizní komise

Předseda

Ing. Lejdar Tomáš
TIS s.r.o.
Brno
lejdar@tis-brno.cz

Další členové revizní komise

MUDr. Bouček Vladimir
Transfuzní a hematologické oddělení
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
vladimir.boucek@hospital-bn.cz

RNDr. Dědková Tereza
Transfuzní oddělení
Krajská nemocnice Liberec
tereza.dedkova@nemlib.cz