Společnost pro transfuzní lékařství Doporučení STL ostatní a mezioborová Domácí transfuze v kontextu poskytování paliativní péče v ČR - mezioborové doporučení
25. října 2021

Domácí transfuze v kontextu poskytování paliativní péče v ČR - mezioborové doporučení

Dokument ke stažení - [PDF]