Společnost pro transfuzní lékařství Doporučení STL ostatní a mezioborová Doporoučený postup pro použití rekonvalescentní plazmy v léčbě dospělých pacientů s covid-19
16. října 2020

Doporoučený postup pro použití rekonvalescentní plazmy v léčbě dospělých pacientů s covid-19

Aktualizovaná verze

Multioborový Doporučený postup pro použití a výrobu rekonvalescentní plazmy, viz zde.