Společnost pro transfuzní lékařství Doporučení STL ostatní a mezioborová Editoři Doporučeného postupu pro použití rekonvalescentní plazmy v léčbě dospělých pacientů s covid-19 vydávají tuto informaci
10. listopadu 2020

Editoři Doporučeného postupu pro použití rekonvalescentní plazmy v léčbě dospělých pacientů s covid-19 vydávají tuto informaci

Důležitá informace

Doporučený postup ke zhlédnutí v dokumentu [PDF]