Společnost pro transfuzní lékařství Doporučení STL ostatní a mezioborová Mezioborové stanovisko k podávání rekonvalescentní plazmy u pacientů s COVID-19
2. března 2021

Mezioborové stanovisko k podávání rekonvalescentní plazmy u pacientů s COVID-19

Informace.

Na stránkách STL bylo publikováno aktuální mezioborové stanovisko k indikaci rekonvalescentní plazmy (RP), ve kterém se klade důraz na včasné podání RP s dostatečnou hodnotou protilátek s virus neutralizačním efektem, tj. do 3 dnů od vzniku klinických příznaků a pacientům s negativním výsledkem vyšetření protilátek anti-SARS-CoV-2, jako možné profylaxe rozvoje závažného průběhu onemocnení covid-19. V této souvislosti je možné zvážit i ambulantní podání. Podání RP u rozvinutých a závažných forem covid-19 se již nepovažuje za účelné. Dokument naleznete zde.