2. října 2020

Nepodkročitelné meze odbornosti 222, verze 5

S platností od 1.10.2020

Změna proti verzi 4 spočívá v úpravě znění bodu B1.

Dokument [PDF]