Společnost pro transfuzní lékařství Doporučení STL ostatní a mezioborová Pravidla pro podporu odborné publikační a přednáškové činnosti STL ČLS JEP
4. ledna 2022

Pravidla pro podporu odborné publikační a přednáškové činnosti STL ČLS JEP