Společnost pro transfuzní lékařství Doporučení STL ostatní a mezioborová Stanovisko výboru STL + ČSKB k vyšetřování celkové bílkoviny u dárců plazmy
10. července 2022

Stanovisko výboru STL + ČSKB k vyšetřování celkové bílkoviny u dárců plazmy

Dokument ke stažení zde [PDF]