Společnost pro transfuzní lékařství Doporučení STL základní Doporučení STL č.9 Imunohematologická vyšetření dárců krve a krevních složek
13. května 2022

Doporučení STL č.9 Imunohematologická vyšetření dárců krve a krevních složek

Doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP č. STL2012_09 ze dne 19. 04. 2012

Dokument ke stažení zde [PDF]