III. český hematologický a transfuziologický sjezd

III. český hematologický a transfuziologický sjezd

11. 2. 2024
  • Konání: 15. 9. - 18. 9. 2024
  • Adresa akce: Kongresové centrum ALDIS, Hradec Králové, Eliščino nábř. 375, 500 02 Hradec Králové
  • Upřesnění adresy: Kongresové centrum ALDIS
  • URL: https://www.hematology2024.cz/

Podrobné informace naleznete na webu konference.

Registrace:  ZDE
Příjem abstrakt:  ZDE

30. června 2024 - Konec časné registrace, 5. září 2024 - Konec registrací na sjezd

Vážení přátelé,

jménem České hematologické společnosti ČLS JEP si Vás dovoluji pozvat k účasti na III. českém hematologickém a transfuziologickém sjezdu. Na organizaci kongresu se podílí též Společnost pro transfuzní lékařství a Společnost pro trombózu a hemostázu.

Protože se kongres pořádá jednou za tři roky, objevilo se velké množství nových poznatků, které změnily diagnostiku a léčebné postupy. Pracovní skupiny a sekce společnosti připravují přehledný edukační a vědecký program. Nově budou zařazeny lekce s expertem a řada interaktivních programů.

Doufáme, že budete spokojeni s odborným programem a také možností prožít příjemný  skoro letní čas v Hradci Králové se svými kolegy a přáteli.

Prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
prezident III. českého hematologického a transfuziologického sjezdu
a předseda České hematologické společnosti ČLS JEP

Nadcházející akce