Novinky v transfuziologii, ohlédnutí za rokem 2023

Novinky v transfuziologii, ohlédnutí za rokem 2023

10. 2. 2024

Termín: 9. 4. 2024 | 10.00 - 15.30 hod.
Určeno pro: členy STL s lékařským či jiným odborným VŠ vzděláním
Účastnický poplatek: 600 Kč (Zahrnuje drobné dopolední občerstvení, oběd a nápoje)

Online registrace

Akce je organizována v souladu se Stavovským předpisem č. 16 České lékařské komory a účast na ní je ohodnocena 6 kredity

Program

8:30 - 10:00  Registrace

10:00 - 11:15
ISBT členství 2023 a jeho přínos pro praxi
Š. Blahutová, FN Ostrava
Imunohematologické zajímavosti z ISBT 2023
M. Písačka, ÚHKT Praha
Separace mononukleárních buněk pro přípravu CAR-T lymfocytů
Gašová, Z. Bhuiyan-Ludvíková, M. Bohmová, M. Slouková, R. Pytlík, K. Polgárová, ÚHKT Praha, VFN, Praha

11:15 - 11:45   Přestávka

11:45 - 13:05
Podněty z AABB 2023
V. Řeháček, FN Hradec Králové
Novinky z AABB 2023
D. Kutáč, ÚVN Praha
Novinky z E-ISFA Berlín 2023
M. Lánská, FN Hradec Králové

13:05 - 14:00   Obědová přestávka

14:00 - 15:30
Naše zkušenosti s řešením peripartálního život ohrožujícího krvácení
D. Dušková, A. Pařízek, VFN Praha
Patient blood management - význam pro klinickou praxi
R. Procházková, KN Liberec
EU - nová legislativa pro substance lidského původu
P. Turek, Thomayerova nemocnice Praha

Nadcházející akce