Společnost pro transfuzní lékařství Proběhlé akce ZMĚNA TERMÍNU A ZMĚNA FORMÁTU - 14.střešovický transfuzní den
změna
Kalendář

ZMĚNA TERMÍNU A ZMĚNA FORMÁTU - 14.střešovický transfuzní den

Místo konání:

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice, 169 02 Praha

Téma:

Rizika spojená s darováním krve a jejích složek

Pořadatel:

ÚVN Praha, STL, ČAS

Nový termín: 24. listopadu 2021
Nový formát: konference bude virtuálně on-line

Vzhledem k současné epidemiologické situaci proběhne konference 24. 11. 2021 virtuální on-line formou.

Okruhy:

  1. Rizika při odběrech plné krve a aferetických odběrech
  2. Vliv pravidelného darování krve na zásoby železa
  3. Vliv pravidelného darování plazmy na hladinu bílkovin a imunoglobulinů

web: https://www.uvn.cz/cs/kongresy-konference-sympozia-seminare-a-kurzy/6071-14-stresovicky-transfuzni-den

kontakt: miroslava.kricnerova@uvn.cz

Pozvánka [PDF]

Program [PDF]


Zpět na výpis akcí