Společnost pro transfuzní lékařství Zápisy z výboru STL Stanovisko výboru STL k bezplatnému dárcovství
8. března 2008

Stanovisko výboru STL k bezplatnému dárcovství

Stanovisko výboru Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP k dobrovolnému bezplatnému dárcovství krve.