24. května 2022

Zápis z výboru - květen 2022

Datum konání 5.5.2022

Zápis č. 25 ze schůze výboru STL, konané dne 5.5. 2022 (PDF)