28. listopadu 2022

Zápis z výboru - listopad 2022

Datum konání 3.11. 2022

Zápis č.28 ze schůze výboru STL, konané dne 3.11.2022 (PDF)