7. března 2022

Zápis z výboru - únor 2022

Datum konání 10.2.2022

Zápis č. 22 ze schůze výboru STL, konané dne 10.2. 2022 (PDF)