3. října 2022

Zápis z výboru - září 2022

Datum konání 8.9.2022

Zápis č. 27 ze schůze výboru STL, konané dne 8.9.2022 (PDF)