16.Střešovický transfuzní den - ohlédnutí za konferencí a přednášky ke stažení.

16. 1. 2024

Ve středu, 15. listopadu 2023, proběhl v Kongresovém centru ÚVN Praha již 16. ročník konference Střešovický transfuzní den, v letošním roce na téma "Krví přenosné infekce - staré i nové hrozby".

Ve středu, 15. listopadu 2023, proběhl v Kongresovém centru ÚVN Praha již 16. ročník konference Střešovický transfuzní den, v letošním roce na téma "Krví přenosné infekce - staré i nové hrozby".  Jednalo se o mimořádně aktuální téma, protože v červnu 2023 vyšla novela Vyhlášky č.143/2008 Sb., „Vyhlášky o krvi“, která po dlouhých letech diskusí zavádí s účinností od 1.7.2024 do praxe české transfuzní služby, povinnost rozšíření screeningu dárců krve na krví přenosné infekce o metody přímé detekce nukleové kyseliny viru hepatidity typu B, hepatitidy typu C a HIV při každém odběru a dále o stanovení anti-HBc každého dárce, který nebyl doposud na přítomnost anti-HBc protilátek vyšetřen. O konferenci byl (nejen proto) mimořádný zájem a počet účastníků přesáhl i kapcitu přednáškového sálu.

V úvodním sdělení zazněla problematika aktuální epidemiologické situace a prevalence sledovaných infekcí v ČR v podání vedoucího Národní referenční laboratoře pro HIV a virové hepatitidy SZÚ RNDr. Vratislava Němečka a následoval přehled o cestovatelských infekcích a nových hrozbách od MUDr. Františka Stejskala z KIN 2. LF a FN Bulovka.

V dalším sdělení byla podána podrobná informace o genezi novelizace Vyhlášky o krvi, která zavádí do praxe dlouho očekávané nové algoritmy vyšetřování dárců krve (MUDr.Miloš Bohoněk).

V souboru dalších prezentací zazněly i 3 zahraniční přednášky (prof.Michael Schmidt, Value of NAT testing in Germany, Dr.Silvia Suleda, Lessons learned during two decades of NAT screening in Spain a Marcus Picard-Maureau, New and old infectious threats – risks and countermeasures).

Pořádající OHKT ÚVN představilo v interaktivní přednášce ing. Landové novou laboratoř na vyšetřování dárců krve a jejích složek, absolutní technologickou špičku, která aktuálně patří k nejvýkonnějším a nejmodernějším laboratořím tohoto typu v Evropě.

Poslední přednáškový blok byl věnován patogen inaktivaci transfuzních přípravků, jako další alternativě ke zvýšení jejich bezpečnosti z pohledu rizika přenosu infekce, která se ale v ČR zatím stále používá bohužel pouze okrajově na několika málo pracovištích.

Přednášky ke stažení naleznete v sekci pro přihlášené, "Přednášky a publikace"

Fakta z konference:

Pořadatel: OHKT ÚVN Praha
Odborná garance: plk.gšt.MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.
Zaštiťující organizace: STL ČLS JEP, ČAS, ČLK
Počet registrovaných účastníků: 218
Počet ústních sdělení: 11