COVID-19 a transfuzní služba – doporučení pro odklad darování krve a jejích složek po prodělané infekci SARS-CoV-2 nebo po rizikovém kontaktu

COVID-19 a transfuzní služba – doporučení pro odklad darování krve a jejích složek po prodělané infekci SARS-CoV-2 nebo po rizikovém kontaktu

17. 8. 2020 Covid-19

Aktualizace 08/2020

Výbor STL vydává aktualizované doporučení pro ZTS pro odklad darování krve a jejích složek po prodělané infekci SARS-CoV-2 nebo po rizikovém kontaktu, které naleznete zde.