Společnost pro transfuzní lékařství Aktuality COVID-19 a transfuzní služba – doporučení pro odklad darování krve a jejích složek po prodělané infekci SARS-CoV-2 nebo po rizikovém kontaktu
17. srpna 2020

COVID-19 a transfuzní služba – doporučení pro odklad darování krve a jejích složek po prodělané infekci SARS-CoV-2 nebo po rizikovém kontaktu

Aktualizace 08/2020

Výbor STL vydává aktualizované doporučení pro ZTS pro odklad darování krve a jejích složek po prodělané infekci SARS-CoV-2 nebo po rizikovém kontaktu, které naleznete zde.