Doporučení STL č.3 Posuzování způsobilosti k dárcovství krve a krevních složek

Doporučení STL č.3 Posuzování způsobilosti k dárcovství krve a krevních složek

31. 3. 2022 Stanoviska a doporučení

Na stránky byla vložena nová vere Doporučení STL č.3 "Posuzování způsobilosti k dárcovství krve a krevních složek", kde věnujte pozornost zejména upraveným podmínkám odkladu darování po očkování proti covid-19, kdy nově lze dárce přijmout bez odkladu, pokud není reakce a cítí-li se dárce dobře. Tímto se současně ruší Doporučení STL "COVID-19 a transfuzní služba – doporučení pro darování krve a jejích složek v souvislosti s očkováním proti SARS-CoV-2" ze dne 12.1.2021