Expertní stanovisko pracovní skupiny ČSARIM: SROVNÁNÍ PŘÍPRAVKU OCTAPLAS S ČERSTVĚ ZMRAŽENOU PLAZMOU

Expertní stanovisko pracovní skupiny ČSARIM: SROVNÁNÍ PŘÍPRAVKU OCTAPLAS S ČERSTVĚ ZMRAŽENOU PLAZMOU

27. 7. 2022 Stanoviska a doporučení

Doporučení STL ostatní a mezioborová

V Doporučených postupech - Doporučení STL ostatní a mezioborová naleznete aktuální Expertní stanovisko pracovní skupiny České společnosti anestesiologie, resuscitace a intenzivní medicíny "Srovnání přípravku Octaplas s čerstvě zmraženou plazmou".