Metodický pokyn MZ "Standard označování transfuzních přípravků (štítky propouštěných přípravků)" a formulář pro hlášení údajů do výroční zprávy o činnosti ZTS a krevních bank za rok 2021

Metodický pokyn MZ "Standard označování transfuzních přípravků (štítky propouštěných přípravků)" a formulář pro hlášení údajů do výroční zprávy o činnosti ZTS a krevních bank za rok 2021

4. 1. 2022 Archiv

Metodický pokyn MZ

Metodický pokyn MZ "Standard označování transfuzních přípravků (štítky propouštěných přípravků)" a formulář pro hlášení údajů do výroční zprávy o činnosti ZTS a krevních bank za rok 2021 

Ve věstníku MZ č.14/2021 byla vydána dlouho očekávaná aktualizace Standardu označování transfuzníchpřípravků, viz zde: https://www.mzcr.cz/vestnik/vestnik-c-14-2021/

Na stránkách MZ je dále zveřejněn formulář pro hlášení do výroční zprávy o činnosti zařízení transfuzní služby a krevních bank za rok 2021: 
https://www.mzcr.cz/formular-pro-hlaseni-udaju-do-vyrocni-zpravy-o-cinnosti-zarizeni-transfuzni-sluzby-a-krevnich-bank-za-rok-2021/