Nová verze doporučení STL "Pravidla pro podporu odborné publikační a přednáškové činnosti STL ČLS JEP"

Nová verze doporučení STL "Pravidla pro podporu odborné publikační a přednáškové činnosti STL ČLS JEP"

19. 5. 2022 Stanoviska a doporučení

Nová verze doporučení

V Doporučených postupech je vystavena nová verze doporučení STL "Pravidla pro podporu odborné publikační a přednáškové činnosti STL ČLS JEP", kde se upřesňuje zasílání žádostí na sekretiariát STL ČLS JEP, formálář žádost i sazebník zůstávají nezměněny . Připomínáme, že na každou publikaci je potřeba vyplnit a zaslat samostatnou žádost. M.B.