Společnost pro transfuzní lékařství Aktuality Opičí neštovice (Monkeypox) a dárcovství krve
25. května 2022

Opičí neštovice (Monkeypox) a dárcovství krve

Doporučení ostatní

Na základě doporučení Společnosti pro infekční lékařství ČLS JEP osoby v karanténě pro podezření na opičí neštovice nesmějí být dárcem krve a jejích složek. Bližší informace o opičích neštovicích naleznete v dokumentu SIL Opičí neštovice (Monkeypox) v Doporučených postupech - Doporučení ostatní. M.B.