Společnost pro transfuzní lékařství Aktuality Stanovisko výboru STL k vyšetřování celkové bílkoviny u dárců plazmy
10. července 2022

Stanovisko výboru STL k vyšetřování celkové bílkoviny u dárců plazmy

Oznámení

Vzhledem k nejasnostem při stanovení koncentrace celkových bílkovin u dárců plazmy ve smyslu vstupního analytického materiálu (sérum a/nebo plazma), vyžádal si výbor STL stanovisko České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a ve shodě s tímto stanoviskem považuje sérum i plazmu za rovnocené materiály. Stanovisko STL se stanoviskem ČSKB naleznete v záložce Doporučené postupy - Doporučení STL ostatní a mezioborová