Věstník MZ ČR č.5/2024 - Metodika deleukotizace humánních transfuních přípravků, Kvalifikační standard přípravy zdravotního laboranta

Věstník MZ ČR č.5/2024 - Metodika deleukotizace humánních transfuních přípravků, Kvalifikační standard přípravy zdravotního laboranta

2. 5. 2024

V záložce "Legislativní normy" je ke stažení aktuální Věstník MZ ČR č.5/2024, kde je zveřejněna "Metodika deleukozitace humánních transfuzních přípravků", podle které MZ doporučuje provádět při výrobě humánních transfuzních přípravků červené krevní řady, trombocytů a plné krve, vyjma humánních transfuzních přípravků pro autologní použití, techniku tzv. časné deleukotizace.

Dále je v tomto věstníku uveřejněn Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání zdravotní laborant

Věstník MZ ČR č.5/2024 - Metodika deleukotizace humánních transfuních přípravků, Kvalifikační standard přípravy zdravotního laboranta