Zápis ze schůze výboru STL a aktualizace doporučení STL č.8 "Předtransuzní laboratorní vyšetření" a č.12 "Doporučení postupy pro podání transfuzních přípravků"

23. 12. 2021 Z činnosti výboru

V sekci Pro přihlášené je vložen zápis z poslední schůze výboru STL ze dne 2.12.2021.

V doporučených postupech bylo aktualizované Doporučení STL č.8 "Předtransfuzní laboratorní vyšetření" a Doporučení STL č.12 "Doporučení postupy pro podání transfuzních přípravků"